A partir de demà els Agents cívics repartiran els calendaris en suport paper i 365d/24h, disponibles en aquest enllaç o a l’APP Palafrugell al Mòbil. Entre els canvis cal destacar

La gestió dels residus al nostre municipi és, a voltes una matèria difícil d’explicar per la diversitat de sistemes articulats: segons la tipologia de residu, la ubicació de diferents punts

NETEJA DE LA RIERA DE TAMARIU

Els darrers dies, l’Àrea de Qualitat Urbana, ha fet netejar diferents abocaments sobre la riera de Tamariu, a prop del cementiri i a la zona de Les Torretes, formats principalment