Vídeo explicatiu sobre com podem gestionar els altres residus com el residu verd, l'oli usat, els trastos, i o fer ús de la deixalleria municipal.