Compostatge

Què és el compostatge casolà?

El compostatge casolà és un procés natural a partir del qual, una part dels residus orgànics que generem a la llar es poden transformar en compost.

El compost és un adob natural molt útil per a les plantes del nostre hort o jardí.

Per poder realitzar aquest procés des de casa necessitem l’ajut d’un compostador, un recipient dissenyat per a que el compostatge es realitzi sense pudors, mosques o mal aspecte.

Per què fer compost?

Amb el compostatge es retornen els nutrients al sòl, i es tanca el cicle de la matèria orgànica.

El compost té beneficis per a les plantes i el sòl, per al medi ambient, doncs es redueixen els residus (prop del 40% del residu d’una llar és orgànic), i pel mateix compostaire (estalviem comprar adob). A més, participar de la campanya de compostatge casolà pot representar una bonificació en la taxa de les escombraries.

Què podem compostar?

– De la cuina: restes de fruita i verdura, pa sec  i restes de menjar cuinat, closques d’ou i fruits secs, marro de cafè i restes d’infusions

– Del jardí o de l’hort: gespa i altres herbàcies, flors, rams i fulles verdes o seques, serradures de fusta natural, restes petites de poda i branques.

Com hi puc participar? Què he de fer per sol·licitar-ho?

L’ajuntament fomenta la pràctica del compostatge casolà oferint compostadors gratuïts als ciutadans que vulguin realitzar-ne. Qualsevol persona física, amb domicili a Palafrugell, el pot sol·licitar.

Pots demanar el teu compostador omplint el formulari de sol·licitud a través de l’APP Palafrugell al mòbil!

Tinc assessorament?

Un tècnic de l’àrea de Qualitat Urbana, us farà una primera explicació en el moment de lliurar-vos el compostador (bàsicament orientacions de com i on muntar-lo)

En el termini d’un mes, us farà una visita per assessorar-vos sobre el funcionament i garantir la correcta instal·lació.

Cap als sis mesos, es fa una segona visita. Es comprova el funcionament, i si tot és correcte es tramita la devolució de la fiança.