Compostatge

Què és el compostatge casolà?

El compostatge casolà és un procés natural a partir del qual, una part dels residus orgànics que generem a la llar es poden transformar en compost.

El compost és un adob natural molt útil per a les plantes del nostre hort o jardí.

Per poder realitzar aquest procés des de casa necessitem l’ajut d’un compostador, un recipient dissenyat per a que el compostatge es realitzi sense pudors, mosques o mal aspecte.

Per què fer compost?

Amb el compostatge es retornen els nutrients al sòl, i es tanca el cicle de la matèria orgànica.

El compost té beneficis per a les plantes i el sòl, per al medi ambient, doncs es redueixen els residus (prop del 40% del residu d’una llar és orgànic), i pel mateix compostaire (estalviem comprar adob). A més, participar de la campanya de compostatge casolà pot representar una bonificació en la taxa de les escombraries.

Què podem compostar?

– De la cuina: restes de fruita i verdura, pa sec  i restes de menjar cuinat, closques d’ou i fruits secs, marro de cafè i restes d’infusions

– Del jardí o de l’hort: gespa i altres herbàcies, flors, rams i fulles verdes o seques, serradures de fusta natural, restes petites de poda i branques.

Com hi puc participar? Què he de fer per sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física, amb domicili a Palafrugell, ho pot demanar.

Cal presentar la sol·licitud, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i fer el pagament de la fiança. D’aquesta manera s’assumeix el compromís d’usar regularment el compostador.

La persona interessada haurà de fer l’ingrés de la fiança a l’Ajuntament. Una vegada satisfeta la fiança i presentada la sol·licitud, des de l’Àrea de Qualitat Urbana es lliurarà el compostador.

Tinc assessorament?

Un tècnic de l’àrea de Qualitat Urbana, us farà una primera explicació en el moment de lliurar-vos el compostador (bàsicament orientacions de com i on muntar-lo)

En el termini d’un mes, us farà una visita per assessorar-vos sobre el funcionament i garantir la correcta instal·lació.

Cap als sis mesos, es fa una segona visita. Es comprova el funcionament, i si tot és correcte es tramita la devolució de la fiança.