Deixalleria

Actualment per accedir a la deixalleria cal disposar de la targeta que se us lliurarà a l’OAC. És necessari tant per a particulars com per a activitats econòmiques. Amb la targeta agilitzem el pas per la deixalleria i millorem el control de les entrades per poder aplicar les bonificacions pertinents.

Contacte
Deixalleria de Palafrugell
Camí vell de Tamariu, s/n
17200 Palafrugell
Telèfon
972 306 186
Horari
De dilluns a dissabte de 8 a 13 i de 15 a 20.
Els diumenges i festius estarà tancada.
Residus admesos
 • Pneumàtics
 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
 • Bateries
 • Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
 • Olis minerals usats
 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Envasos lleugers
 • Plàstics
 • Ferralla i metalls
 • Tèxtils
 • Olis vegetals usats
 • Ampolles de cava senceres
 • Càpsules de cafè
 • Mobles i altres
 • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
 • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)
 • Fustes
 • Restes de poda o jardineria
 • Runes i restes de la construcció d’obres menors
 • Materials barrejats
 • Matèria orgànica (excepte restes de pa sec)
 • Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya
 • Materials explosius
 • Residus radioactius
 • Residus sanitaris

Fer ús de la deixalleria pot generar una bonificació del 30% en la taxa anual

Com gestionar altres residus

Visita educativa

Visita guiada a la deixalleria dirigida a l’alumnat dels centres escolars de primària i/o d’educació secundària de Palafrugell amb explicació dels diferents tipus i destinacions dels residus i propostes per reduir-ne la producció.

Paral·lelament a la visita de la deixalleria es realitza una sessió informativa sobre la gestió dels residus municipals en el centre educatiu. Si esteu interessats en la visita, cal que us poseu en contacte amb l’Àrea de Medi Ambient, trucant al 972 613 139

Utilització de la deixalleria per part d’empreses
Les activitats econòmiques que paguen taxa d’escombraries a Palafrugell o que estan donades d’alta a l’IAE a Palafrugell poden utilitzar la deixalleria per als residus establerts a l’ordenança reguladora dels residus de Palafrugell i amb les limitacions i condicions econòmiques establertes a l’ordenança fiscal núm. 13, de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
Per a utilitzar la deixalleria cal disposar de la targeta identificativa que es lliura a la Oficina d’Atenció Ciutadana
Per a les activitats que paguen taxa d’escombraries a Palafrugell, l’Ajuntament liquidarà a principis d’any l’import corresponent als residus aportats durant l’any anterior (en el cas que s’hagin superat les límits exempts de taxa).
Per a les activitats que no paguen taxa d’escombraries a Palafrugell, caldrà dipositar 100 € de fiança i cada trimestre l’ajuntament liquidarà l’import corresponent als residus lliurats.
Restes de construcció

Poden portar restes de construcció les empreses que ho hagin indicat a la llicència d’obra amb els següents requisits:

 • Límit d’entrada: 1.000 kg a l’any
 • S’han de portar amb un vehicle de fins 3.500 kg de MMA, i si porta remolc, màxim d’1 m3, i en cubells de petites dimensions.