Recollida d‘oli de cuina usat i tèxtil

Recollida de l’oli vegetal usat

L’oli vegetal que utilitzem per cuinar, no es pot llençar per l’aigüera. Portant-lo a reciclar, habitualment se’n recupera la major part com a biocombustible.

1. A casa, separem l’oli i el posem en una ampolla buida, podem utilitzar un embut per ajudar-nos.

2. Dipositem l’ampolla ben tapada a algun dels 12 contenidors d’oli o a la deixalleria.

Recollida de tèxtil

El tèxtil usat també ha de rebre el tractament adequat i fomentar-ne al màxim la seva reutilització.

1. A casa separem el tèxtil en bosses tancades.

2. Les dipositem als contenidors específics de la via pública o a la deixalleria.

Material informatiu