Reduir Reutilitzar Reciclar

Els residus, mal gestionats, causen impactes ambientals negatius i importants costos econòmics.
Si bé el reciclatge és la principal eina en la gestió dels residus, hi ha dues opcions prèvies que podem aplicar per minimitzar el seu impacte: la reducció i la reutilització. El millor és no produir residus (el que anomenem reducció) i, si no podem evitar-los, hem de procurar aprofitar-los abans de llençar-los, és a dir, reutilitzar-los.
Si finalment no els podem reduir ni reutilitzar, els hem de separar i dipositar-los al seu contenidor corresponent o a la deixalleria, així es podran valoritzar i transformar en un recurs.
Reduïm els residus sempre que sigui possible

El millor residu és aquell que no es produeix. Tots podem evitar residus innecessaris aplicant alguns hàbits ben senzills.

  • Evitem els envasos i embolcalls innecessaris
  • Comprem a granel o a l’engròs
  • Rebutgem les bosses de plàstic i d’altres envasos d’un sol ús
  • Anem a comprar amb el carretó o el cabàs
  • Aprofitem el màxim els productes que utilitzem a diari
Reutilitzem

Donem als residus una “segona vida”, ja sigui complint el mateix objectiu que el producte original, ja sigui donant-los una altra utilitat. Per exemple, les caixes de cartró es poden utilitzar per guardar andròmines, roba… i els pots de vidre es poden fer servir com a carmanyoles o per guardar aliments com espècies, sucre, farina, fruits secs…

Els aparells i electrodomèstics que ja no ens serveixen poden ser aprofitables per altres persones, i el mateix passa amb d’altres productes com la roba, els mobles.

Reciclem

Aquells residus que no puguem evitar o reutilitzar, caldrà reciclar-los. El reciclatge és un procés que implica un consum energètic, però evita haver de donar al residu un tractament finalista, així com el consum de matèries primeres per elaborar els nous productes. La separació dels residus a casa i la recollida selectiva són la clau per al reciclatge de residus.