FORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DELS RESIDUS ALS COMERÇOS

Amb l’objectiu d’informar als establiments comercials sobre el servei de recollida de residus per a comerços i donar les pautes i les orientacions per a una correcta gestió, l’Ajuntament de