Recollida de residus porta a porta domèstic

Calendari de recollida de residus porta a porta al centre
Horari:
Els residus s’han de treure 
entre les 20 i les 22 h.
Cada residu ha d’anar en el cubell corresponent:
Cubell marró i tapa gris
Orgànica
Resta
Cubell blanc
Envasos
Paper i cartró
Vidre

Amb els sistema de recollida de residus porta a porta domèstic, és permès de treure cada dia residus com les compreses i els bolquers, en una bossa a part. Per tal de facilitar-ne la identificació per part dels operaris, us podeu imprimir a casa, en paper o en fulls adhesius de 24 etiquetes, l’arxiu que us adjuntem. També podeu adreçar-vos a l’Àrea de Qualitat Urbana, de dilluns a divendres de 9h a 13h, i us en proporcionarem.

Els residus s’han de treure en el contenidor corresponent; no es poden treure directament en bossa.

Si no saps on va un residu pots consultar-ho a: https://www.residuonvas.cat

Dilluns:
Envasos
Orgànica
Dimarts:
Paper
Resta
Dimecres:
Envasos
Orgànica
Dijous:
Dia sense recollida
Divendres:
Envasos
Orgànica
Dissabte:
Dia sense recollida
Diumenge:
Vidre
Orgànica

Les compreses, els bolquers i els excrements d’animals domèstics es poden treure cada dia en una bossa a part.