Recollida de residus dels comerços

La recollida dels residus dels comerços consisteix en que aquests els dipositin davant de la porta de l’establiment, en uns dies i hores determinats per a cada fracció
Descarregar calendari 2020Descarregar calendari 2019

S’han de d’adherir a la recollida, obligatòriament, aquells comerços o grans productors que estan situats en els eixos comercials o en aquelles zones establertes per l’Ajuntament.

Per adherir-se, cal donar-se d’alta del servei, comunicant-ho a l’Àrea de Medi Ambient. Aleshores el comerç serà visitat a fi de prendre’n les dades necessàries i identificar i quantificar els residus generats.

Les freqüències de recollida varien en funció de la temporada d’estiu i d’hivern i de la zona del municipi. Hi ha definides dues zones de recollida:

 • Calella, Llafranc i Tamariu
 • Palafrugell i Llofriu
Funcionament
 • Image
  Cal classificar i emmagatzemar els residus dins l’establiment i treure’ls només per a la recollida.

 • Image
  A l’horari establert, cal deixar els residus davant de l’establiment, en un lloc visible i accessible.

 • Image
  Els residus s’han de separar correctament i no es poden deixar a dins ni al costat dels contenidors per a la recollida domèstica.

 • Image
  Després de la recollida cal entrar el contenidor per evitar que s’hi aboquin altres residus o pugui causar molèsties a la via pública.

Subministrament

L’Ajuntament disposa de contenidors per a la recollida de residus comercials de vidre i de matèria orgànica. Aquests contenidors es deixen a l’establiment;  en cas de tancament del comerç, s’han de retornar a l’Ajuntament.