Recollida de residus domèstics

Recollida en contenidors

Excepte a la zona centre de la vila, els residus es gestionen a través de la recollida en contenidors a la via pública.

Els usuaris dipositen els residus separats degudament als contenidors de les cinc fraccions.

CONDICIONS DE LLIURAMENT:
 • Image
  És obligatòria la separació dels residus segons la seva tipologia.
 • Image
  S’han de dipositar dins dels contenidors, amb les bosses ben lligades
 • Image
  L’horari de lliurament és a partir de les 20 h.

Els comerços només poden utilitzar els contenidors per a la fracció resta. Per a les altres fraccions han d’utilitzar el servei porta a porta comercial.

Veieu en aquest enllaç el plànol de localització de contenidors

Recollida porta a porta

El sistema de recollida de residus porta a porta es basa en la separació dels residus en el propi habitatge, i el seu lliurament davant del domicili seguint un horari i calendari establert i fent  ús d’uns cubells que proporciona l’Ajuntament.
Actualment, és el sistema de recollida de la zona centre de Palafrugell.

Cubell marró tapa gris
Orgànica
Resta


Cubell blanc
Envasos
Papar i cartró
Vidre
CONDICIONS DE LLIURAMENT:
 • Image
  Amb els sistema de recollida de residus porta a porta domèstic, es permet treure residus com les compreses i els bolquers, en una bossa a part, cada dia amb recollida. Per tal de facilitar-ne la identificació per part dels operaris, us podeu imprimir a casa, en paper o en fulls adhesius de 24 etiquetes, l’arxiu que us adjuntem. També podeu adreçar-vos a l’Àrea de Qualitat Urbana, de dilluns a divendres de 9h a 13h, i us en proporcionarem.
 • Image
  Els residus s’han de treure en el contenidor corresponent; no es poden treure directament en bossa.
 • Image
  Si no saps on va un residu pots consultar-ho a:  https://www.residuonvas.cat
CALENDARI DE RECOLLIDA: