Prevenció de residus

EN CONSTRUCCIÓ…!

Des del punt de vista ambiental el millor residu és aquell que no es genera. Es considera prevenció de residus tota aquella acció que tingui per objectiu evitar la generació quantitativa de residus o bé disminuir-ne la seva perillositat.

L’Ajuntament de Palafrugell treballa en diferents accions i àmbits per promoure la prevenció de residus a casa nostra.

CAMPANYES PER A RESIDUS
MATERIAL INFORMATIU