Bonificacions

Usuaris domèstics
 • Image
  Per utilitzar la deixalleria un mínim de 6 vegades:

  30% de la taxa d’escombraries (només domèstics)

  D’acord amb els següents criteris:

  – Les aportacions efectuades durant la mateixa setmana es comptaran com a una única entrada.
  – Les 6 entrades hauran d’estar distribuides en un mínim de 4 mesos.
  – No es comptaran les aportacions de paper, vidre ni envasos.

 • Image
  Per fer compostatge casolà:
  25 % de la taxa
 • Image
  Per fer les dues anteriors:
  60 % de la taxa
Usuaris de la recollida comercial

Existeixen bonificacions per als establiments que optin per a una gestió privada dels residus o que implantin actuacions per a la prevenció dels residus.

Demaneu més informació a l’Ajuntament.

Fes servir la deixalleria. Podrem reciclar correctament tots aquells residus especials, electrònics, o altres que no poden anar als contenidors de domèstica. Gracies a això et podràs beneficiar de bonificacions en la taxa d’escombraries anual.