Recollida de residus porta a porta

Calendari de recollida de residus porta a porta al centre
Horari:
Els residus s’han de treure 
entre les 20 i les 22 h.
Cada residu ha d’anar en el cubell corresponent:
Cubell marró i tapa gris
Orgànica
Resta
Cubell blanc
Envasos
Paper i cartró
Vidre
Dilluns:
Orgànica
Envasos
Dimarts:
Resta
Paper i cartró
Dimecres:
Orgànica
Envasos
Dijous:
Resta
Vidre
Divendres:
Orgànica
Envasos
Dissabte:
Orgànica
Envasos
Diumenge:
Resta
Paper i cartró

Les compreses, els bolquers i els excrements d’animals domèstics es poden treure cada dia en una bossa a part.